ca - es - en - ru
Definició de la Política de Qualitat de Grup Marcove
La política de Qualitat de la nostra empresa té com a finalitat: el de lliurar als nostres clients un producte que satisfaci les seves expectatives. Per aconseguir-ho creiem en la implantació d’un Sistema de Qualitat Total en tot l’àmbit de l’empresa. Per arribar a assolir aquest objectiu de Qualitat intentarem evitar els defectes abans que es produeixin perquè creiem que la prevenció, la previsió, i la millora continua son els pilars fonamentals per aconseguir l’objectiu final: la tendència al zero defectes.L’altra gran objectiu és aconseguir la implicació en el Sistema de Qualitat de tots els que interve- nen en el procés de producció: des de la direc- ció, passant pels tècnics i administratius fins el personal d’obra. Incloent el control i l’exigència de compliment del Sistema als nostres subminis- tradors i industrials.

LGAI Technological Center
Certifica que el sistema de qualitat de l’empresa MARCOVE. C/ Vallespir, 19. E-08173 Sant Cugat del Vallès, Barcelona. Per a les activitats de:
· Urbanització i parcel·lació de terrenys i solars
· Construcció d’edificis i instal·lacions per a ús residencial i no residencial.
· Rehabilitació d’edificis
· Construcció i explotació d’instal·lacions immobiliàries complexes (conjunts turístics, comercials, recreatius, etc…)És conforme amb els requisits de la norma ISO- 9001:2000